Wij brengen
vraag &
aanbod samen
Ik ben opzoek naar ruimte Ik wil ruimte aanbieden

‘Ruimte zoekt ruimte helpt u graag met het omzetten van vierkante meters voormalige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt naar bouwrechten’

Het platform ‘Ruimte zoekt Ruimte‘ brengt eigenaren van percelen met overtollige bedrijfsbebouwing, kassen, en/of boom- en sierteelt en eigenaren die een tekort hebben aan vierkante meters te slopen/verwijderen bebouwing, kassen en/of sierteelt samen. Hierdoor kunnen bouwrechten voor een (compensatie)woning worden gerealiseerd. Naast de bemiddeling en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod verzorgt Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V. de benodigde ruimtelijke procedures om de gewenste Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling te bewerkstelligen.

Ons proces:

Wij helpen u graag!

Vraag en aanbod samenbrengen

Helpen met het vinden van oplossingen

Het zoeken en aanbieden van voormalige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt

Bemiddelen voor een win-winsituatie

Voorbeeld 1

Om een ruimte voor ruimte woning mogelijk te maken in Streefkerk (gemeente Molenwaard) heeft ruimte zoekt ruimte bemiddeld in de aankoop van voormalige agrarische bebouwing in Noordeloos (gemeente Giessenlanden).

Lees meer

Voorbeeld 2

Een agrarisch bedrijf aan de Abbekesdoel in Bleksensgraaf (gemeente Molenwaard) was, in het kader van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, genoodzaakt te verplaatsen naar een locatie elders. Op het perceel en op het perceel ten westen van Abbekesdoel 38 wordt elk één nieuwe burgerwoning opgericht. Wij hebben bemiddeld, geadviseerd en de ruimtelijke procedures verzorgd.  

Lees meer

Op zoek naar overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt om uw bouwrecht compleet te maken?

Ruimte zoekt ruimte is een initiatief van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V.