Ons proces
in 4 stappen

Vraag en aanbod samenbrengen

Het platform Ruimte voor Ruimte heeft een database opgebouwd van aanbieders en vragers van te slopen/verwijderen vierkante meters bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt. Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af.

Helpen met het vinden van oplossingen

Ruimte zoekt ruimte helpt u met het vinden van een passende stedenbouwkundige oplossing waarmee vanuit provinciaal oogpunt sprake is van een duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Indien de benodigde sloopmeters niet binnen de gemeentegrenzen beschikbaar zijn, wordt in goed overleg met de betreffende gemeenten gekeken naar de mogelijkheden buiten de gemeentegrenzen.

Het aanbieden van voormalige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt

Wanneer de benodigde sloopmeters aan bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt zijn gevonden en de betreffende gemeente akkoord is met het opnemen van deze sloopmeters in de beoogde Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling, worden de sloopmeters aangeboden bij de vragende partij.

Bemiddelen voor een win-winsituatie

Ruimte zoekt ruimte bemiddelt tussen beide partijen om te komen tot een win-winsituatie. De vragende partij heeft op deze wijze de benodigde sloopmeters om het bouwrecht compleet te maken en de aanbiedende partij ontvangt een vergoeding voor de sloop van de overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt.

Op zoek naar overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt om uw bouwrecht compleet te maken?

Ruimte zoekt ruimte is een initiatief van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V.