Wat doen wij?

Ruimte zoekt ruimte brengt vraag en aanbod samen, vindt oplossingen,
bemiddelt en verzorgt de
benodigde ruimtelijke procedures en
toestemmingen.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de benodigde oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, kassen en/of boom- en sierteelt ontoereikend is om een compensatie woning te realiseren. Ook kan het zijn dat men gewoonweg geen behoefte heeft aan een eigen (compensatie) woning. Daarom heeft Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. het platform Ruimte zoekt Ruimte opgericht.

Binnen dit platform brengen we vraag en aanbod van ‘Ruimte voor Ruimte meters’ bij elkaar. Wij helpen bij het vinden van een passende stedenbouwkundige oplossing en in goed overleg met de gemeenten kijken we zelfs naar de mogelijkheden om de sloopmeters / bouwrechten over gemeentegrenzen heen te tillen.

Beschikt u op uw perceel/percelen over onvoldoende oppervlakte aan voormalige agrarische gebouwen, kassen en/of boom- en sierteeltgebieden om in aanmerking te komen voor een compensatie woning?

Heeft u overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt en wilt u deze niet zelf benutten, maar aanbieden tegen een vergoeding?

Ruimte zoekt ruimte geeft u inzicht in de mogelijkheden en helpt u met het realiseren van de beoogde Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling.

Komt u in aanmerking
voor een
‘Ruimte voor
Ruimte-ontwikkeling?’

Platform ‘Ruimte zoekt Ruimte’ brengt eigenaren van percelen met voormalige agrarische bebouwing en/of boom- en sierteelt en eigenaren met een tekort aan bebouwing en/of boom- en sierteelt samen. Ruimte zoekt ruimte treedt hierin op als bemiddelaar om voor beide partijen een win-winsituatie te bewerkstelligen.

Kent u eigenaren van percelen met voormalige agrarische bebouwing en/of boom- en sierteelt? Bent u op zoek naar oppervlakte bebouwing en/of boom- en sierteelt om uw bouwrecht compleet te maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Stuur een mail

Ruimte zoekt ruimte is een initiatief van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V.