Voorbeelden

Voorbeeld 1

Om een ruimte voor ruimte woning mogelijk te maken in Streefkerk (gemeente Molenwaard) hebben wij bemiddeld in de aankoop van voormalige agrarische bebouwing in Noordeloos (gemeente Giessenlanden).  De eigenaar in streefkerk had ruim 870m2 aan voormalige agrarische opstallen welke konden worden gesloopt. Veel vierkante meters, maar onvoldoende voor de gewenste compensatiewoning. Om de gewenste woning toch te kunnen realiseren zijn wij op zoek gegaan naar extra vierkante meters te slopen opstallen. Er was minimaal een oppervlakte van 1000m2 nodig om van de gemeente en de provincie een woning te mogen realiseren. Bij een voormalige boerderij in Noordeloos vonden wij ruim 240m2 te slopen opstallen, waarvoor de eigenaar zelf geen woning wilde bouwen. Door in dit geval de vraag uit Streefkerk en het aanbod uit Noordeloos bij elkaar te brengen ontstond een win-winsituatie.

Door de sloop in Noordeloos konden de te slopen m2 uit Streefkerk worden aangevuld en werd uiteindelijk ruim 1.100m2 aan oude agrarische opstallen gesaneerd. Dit is voldoende ruimtelijke kwaliteitsverbetering in de regio Alblasserwaard voor een compensatiewoning.

Voorbeeld 2

Een agrarisch melkveebedrijf aan de Abbekesdoel in Bleksensgraaf (gemeente Molenwaard) was, in het kader van een toekomstbestendige bedrijfsvoering, genoodzaakt uit te breiden. Gezien de bestaande milieuwetgevering (in relatie tot de omgeving) was uitbreiding op de bestaande locatie niet mogelijk. Verplaatsen naar een locatie elders bleek de enige optie. Deze is gevonden in een beschikbare locatie aan de Elzenweg in Bleskensgraaf.

De vertreklocatie is herontwikkeld middels een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling. De bestaande boerderij (bedrijfswoning) is gewijzigd naar een burgerwoning en daarnaast is op het perceel en op het perceel ten westen van Abbekesdoel 38 elk één nieuwe burgerwoning opgericht. 

Wij hebben bemiddeld, geadviseerd en de ruimtelijke procedures verzorgd.

Voorbeeld 3

Aan de Schoonenburgweg in Nieuw Lekkerland was een melkveebedrijf gevestigd. In continuering van het agrarische bedrijf kon niet worden voorzien waardoor de opstallen hun functie leken te verliezen.

Aan Oosteinde in Oud-Alblas was een agrarisch loonwerkbedrijf gevestigd. Continuering van deze bedrijfsactiviteiten op onderhavige locatie was vanuit een kwalitatieve woon- en leefomgeving voor omwonenden niet wenselijk.

Een oplossing is gevonden in overplaatsing van het loonwerkbedrijf naar de Schoonenburgweg.

De vertreklocatie in Oud-Alblas is herontwikkeld middels een Ruimte voor Ruimte-procedure. De voormalige bedrijfsopstallen zijn gesaneerd waarvoor een bouwrecht is verkregen voor de realisatie van twee burgerwoningen.

Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft de ruimtelijke procedures verzorgd.

Op zoek naar overtollige bedrijfsbebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt om uw bouwrecht compleet te maken?

Ruimte zoekt ruimte is een initiatief van Van den Heuvel Ontwikkeling en Beheer B.V.